Kursy doskonalenia zawodowego

Przypominamy, że warsztaty są obowiązkowe. Poniżej zapis Ustawy o Kierujących Pojazdami:

Art.37.1. Instruktor jest obowiązany

 1. przekazywać staroście:
  1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie- najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.
  2. informację o zmianie danych o których mowa w art.33 ust.3 pkt.2-5 w terminie 14 dni od dnia ich zmiany
 2. Corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust.6
 3. Do dnia 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach o których mowa w art. 35 ust.6

 

NAZWA KURSU CENA (PLN) ILOŚĆ GODZIN
TEORIA PRAKTYKA
Szkolenia dla instruktorów 150 zł 10 h 4 h

Szkolenia BHP

Zapraszamy Państwa do OSK Rozpęd w Lublinie na szkolenia z zakresu BHP, które są obowiązkowe dla pracownika oraz dla pracodawcy.

Wykwalifikowana kadra, która posiada bogate umiejętności, ale także predyspozycje do przekazywania wiedzy jest naszą najmocniejszą stroną.

Organizujemy szkolenia:

 • wstępne ogólne dla nowo zatrudnionych pracowników
 • okresowe

Dodatkowo oferujemy:

 • szkolenia pierwszej pomocy
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • postępowanie powypadkowe
 • kompleksową obsługę firmy w zakresie BHP
 • doradztwo i konsultacje