Co trzeba wiedzieć o kursie ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja transportowa, dotycząca drogowego przewozu ładunków niebezpiecznych. Kategoryzuje ona materiały niebezpieczne i stawia wymogi odnośnie ich transportu. Wymogi te dotyczą zarówno środków transportu materiałów (konstrukcji, oznaczeń, zabezpieczeń itp. pojazdów) jak i kierowców nimi kierujących.

 

Dla kogo jest kurs ADR?

Kurs ADR przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i móc kierować pojazdami przewożącym materiały niebezpieczne. Od strony formalnej, aby uzyskać uprawnienia ADR, trzeba:

  • mieć ukończone 21 lat,
  • spełniać wymagania ustawy o transporcie drogowym i ustawy o ruchu drogowym, czyli:
    • posiadać prawo jazdy kategorii B, C lub C+E,
    • z kodem 95, oznaczającym kierowcę zawodowego,
    • badania psychologiczne i lekarskie,
  • ukończyć kurs ADR,
  • zdać egzamin ADR.

 

Jak wygląda przebieg kursu ADR?

Kurs jest kursem teoretycznym i praktycznym. Część teoretyczna obejmuje wiedzę z zakresu przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Poruszane są na niej tematy takie jak: warunki przewozu, załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów, sposoby oznakowania oraz wymagania dla pojazdów przewożących poszczególne towary niebezpieczne. Przygotowuje ona też do zdawania egzaminu. Część praktyczna obejmuje sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

Istnieje kurs ADR podstawowy i kursy specjalistyczne. Kurs podstawowy uprawnia do przewozu wszystkich rodzajów towarów niebezpiecznych, poza trzema kategoriami, do których niezbędne jest ukończenie kursu specjalistycznego. Są to: przewóz w cysternach, materiały promieniotwórcze i wybuchowe. W naszym ośrodku oferujemy kurs ADR podstawowy i specjalistyczny z zakresu cystern.

Ponieważ zaświadczenie ADR jest ważne 5 lat, istnieją też kursy ADR doskonalące, przeznaczone dla kierowców, którzy chcą przedłużyć swoje uprawnienia.

 

Jak wygląda egzamin ADR?

Do egzaminu można podejść w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu. Egzamin jest teoretyczny, ilość i rodzaj pytań różni się w zależności od tego, jaki kurs skończyliśmy.

tabliczki ostrzegawcze