Czy kierowcy samochodów ciężarowych podlegają szkoleniom okresowym?

Wypadki zdarzają się wszędzie, również, a może przede wszystkim w miejscu pracy, w którym spędzamy wiele godzin. Każda z branży ma specyficzne stanowiska związane z różnego rodzaju ryzykiem zawodowym. Podejmując pracę, musimy być ich świadomi. Pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnianym pracownikom szkolenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. A co z zawodem kierowcy samochodów ciężarowych?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to niezwykle ważny aspekt wykonywanego przez nas zawodu. Kodeks pracy określa dokładnie jakie szkolenia musimy przejść, aby móc podjąć pracę na konkretnych stanowiskach. Ma to na celu uchronić nas przed potencjalnym zagrożeniem i nauczyć jak sobie z nim radzi i jak je wyeliminować. Nie inaczej jest w przypadku zawodowych kierowców. Przedsiębiorstwa korzystają często z oferty szkoleń, jakie dostępne są w ośrodkach szkoleń kierowców, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim pracownikom i spełnić wymogi unijne oraz przepisów prawa pracy.

 

Szkolenia kierowców- o czym warto pamiętać?

Podejmując pracę na stanowisku w jakiejkolwiek firmie, należy rozpocząć od szkolenia wstępnego, które mówi nam o ogólnych zasadach panujących w zakładzie pracy oraz instruuje nas o tym co będziemy robić na naszym stanowisku. Niemniej ważne są szkolenia okresowe, które mają odświeżyć wiedzę pracownika, uzupełnić ją o nowy materiał i nawiązać do ewentualnych zmian w strukturze zatrudnienia czy zakresie obowiązków. Szkolenia te są narzucone przepisami prawa, ale mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Nikt nie ma wątpliwości, że praca kierowcy samochodu ciężarowego związana jest z pewnym ryzykiem. Wypadki na drodze, przeciążenia i problemy zdrowotne związane z długimi godzinami za kierownicą, awarie i usterki pojazdów, ryzyko związane z przewozem określonego rodzaju ładunku, zmiany przepisów ruchu drogowego, a nawet zagrożenie napadem są niewątpliwie czynnikami utrudniającymi wykonywanie tego zawodu i mogą czynić go niebezpiecznym. Dlatego zgodnie z prawem, kierowca ma obowiązek brać udział we wszystkich szkoleniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy zawartych w kodeksie pracy. Dzięki temu otrzymuje najnowszą wiedzę oraz utrzymuje swoje kwalifikacje.

 

Jak wygląda szkolenie okresowe kierowcy i co grozi za jego brak?

Chcąc zostać zawodowym kierowcą, należy spełnić wiele wymagań i uzyskać określony rodzaj prawa jazdy, poddać się badaniom lekarskim i psychologicznym, uzyskać niezbędne kwalifikacje, które należy regularnie odnawiać i uzupełniać. Wszystkie osoby, które przewożą ładunki oraz ludzi, muszą uczestniczyć w regularnych szkoleniach okresowych. Jeśli tego nie zrobią, kierowca straci uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi, a pracodawca zostanie ukarany karą finansową. Podczas szkolenia okresowego kierowca poznaje regulacje prawne z zakresu przepisów BHP, przepisów drogowych i zmiany, jakie w nich zaszły, a nawet zasady naprawy i konserwacji pojazdu. Dowiaduje się między innymi o zagrożeniach związanych ze szkodliwymi czynnikami, ryzykiem pracy kierowcy samochodu ciężarowego oraz uczy się jak je wyeliminować np.: jak prawidłowo ustawiać fotel kierowcy, sprawdzać parametry techniczne i użytkować systemy kontroli pracy kierowcy. Powtarza zasady udzielania pierwszej pomocy i zasady zachowania podczas wypadku. Dzięki temu wyposażony jest w najnowszą wiedzę i znajomość aktualnych przepisów i regulacji.

pan z brodą