Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Kurs na wózek widłowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kończy się egzaminem przeprowadzonym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Kurs na wózki widłowe trwa 35 godzin, składa się na niego część teoretyczna i praktyczna. Przy czym teorii jest 25h, a praktyki 10h. Uprawnienia może zrobić osoba, która ukończyła 18 lat, posiada minimum wykształcenie podstawowe oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania takiej pracy. Uczestnicy szkolenia, w części teoretycznej nabywają wiedzę z przepisów BHP, obowiązku operatora, budowy wózka widłowego oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. W części praktycznej kursant musi nauczyć się poprawnie obsługiwać wózek widłowy, aby móc przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wybierając ośrodek nauki, warto postawić na profesjonalistów ze szkoły nauki jazdy Rozpęd, której wykwalifikowani pracownicy do każdego podchodzą indywidualnie.

 

Czy warto mieć uprawnienia na wózek widłowy?

Posiadanie uprawnień, jakie daje kurs na wózki widłowe, otwiera nowe możliwości pracy w różnych branżach. Przede wszystkim operatorzy tych urządzeń potrzebni są na magazynach, halach oraz składach budowlanych. Badania rynku wykazują, że brakuje pracowników wykwalifikowanych w tym zakresie. W dzisiejszych czasach jest to zawód bardzo poszukiwany, a w związku z tym dobrze wynagradzany. Do obowiązków operatora należy załadunek oraz rozładunek towaru z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Powinien mieć umiejętność orientacji przestrzennej, co przyda się, gdy dojdzie do oszacowania odległości między paletami, zwłaszcza jeśli dotyczy to składowania na wysokościach. Ponadto odpowiedzialny jest za czyszczenie i konserwację wózka widłowego oraz naprawę drobnych usterek, oraz uzupełnianie oleju lub wymiana butli gazowej, jeśli do czynienia mamy z wózkiem spalinowym. Praca na wózkach widłowych jest pracą fizyczną, dlatego najczęściej wykonują ją mężczyźni.

szkolenie jazdy wózkiem widłowym