Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii C?

Na ogół uważa się, że prawo jazdy kategorii C uprawnia do prowadzenia ciężarówek i ciągników rolniczych. Jednak zgłębiając temat, okazuje się, że nie jest to takie oczywiste rozgraniczenia a uprawnienia, kierowcy z kategorią C są nieco szersze. Dziś zajmiemy się kursami na prawo jazdy kategorii C. Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii C? Kto może je uzyskać? Jakimi pojazdami można poruszać się po drogach publicznych, mając wbitą w prawo jazdy kategorię C?

 

Co to jest kurs prawa jazdy kategorii C?

Kurs prawa jazdy kategorii C to jedno z uprawnień, jakim może dysponować kierowca, który chciałby być kierowcą ciężarówki. Jeśli chodzi o kategorię C prawa jazdy, występuje ona w trzech podstawowych wariantach:

  • prawa jazdy C1, pozwala na prowadzenie pojazdu mechanicznego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu. Umożliwia ono również kierowanie ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, jak również kierowanie zespołem pojazdów składającego się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy lekkiej. Aby je otrzymać, trzeba spełnić dwa warunki: mieć ukończone 18 lat oraz mieć prawo jazdy kategorii B,
  • prawa jazdy C, pozwala na prowadzenie pojazdu mechanicznego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Podobnie jak w przypadku kategorii C1 uprawnia do prowadzenia ciągnika rolniczego, pojazdami określonymi dla kat. AM (dawna karta motorowerowa) lub pojazdu wolnobieżnego. Jednak, aby się o nie ubiegać, należy mieć ukończone 21 lat oraz mieć uprawnienia kategorii B. Jeśli osoby po skończeniu 18 lat chciałyby je uzyskać, wpierw muszą ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej, które również w naszym ośrodku prowadzimy,
  • prawa jazdy C+ E, umożliwia prowadzenie samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Co ważne, jeśli masz prawo jazdy kategorii B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E. Osoba taka mając dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami z kategorii D, kończąc kurs prawa jazdy kategorii C+E nabywa uprawnienia kategorii D+E. Warunkiem uzyskania prawa jazdy tej kategorii jest posiadanie prawa jazdy kategorii C.

 

Czy opłaca się robić prawo jazdy kategorii C?

Naszym zdaniem warto. Jeśli tylko czujemy, że branża transportowa jest tą, w której chcesz pracować, jesteśmy praktycznie w 100% pewni, że mając prawo jazdy kategorii C, znalezienie zatrudnienia nie będzie trudne.

ciężarówka na drodze