Kiedy są niezbędne psychotesty?

Wykonanie psychotestów jest niezbędne w sytuacji, gdy chcemy uzyskać określoną kategorię prawa jazdy, przedłużyć lub odzyskać uprawnienia. Dla kierowców konieczność poddania się takim badaniom była wręcz paraliżująca. Obawiają się ich, gdyż często właśnie od opinii może zależeć, czy będą mogli wykonywać określony zawód. Kiedy są konieczne psychotesty?

 

Kiedy obowiązkowo musisz zaliczyć badania psychologiczne?

Kierowcy zawodowi muszą przejść nieco dłuższą drogę niż osoby ubiegające się jedynie o kategorię B. Testy psychologiczne muszą odbyć się w przypadku takich kategorii jak C, która uprawnia do prowadzenia samochodów ciężarowych, D – prowadzenie autobusów oraz E – umożliwia jazdę z przyczepą. Ponadto taki kierowca musi ukończyć kurs i zdać egzamin i zdobyć kwalifikację wstępną. Poddanie się takiemu badaniu psychologicznemu jest uwarunkowane prawnie, głównie ze względów bezpieczeństwa. Ich celem jest sprawdzenie określonych cech i predyspozycji i kandydatów na kierowców zawodowych przy określonych wielkogabarytowych pojazdach.

Co jednak istotne badania psychologiczne mogą nas objąć nawet przy kategorii B prawa jazdy. Dotyczą one bowiem wszystkich osób, które będą zatrudnione w charakterze kierowcy. W związku z tym psychotestami objęci są kierowcy taksówek, pojazdów uprzywilejowanych takich jak karetki, radiowozy, ale i dostawcy, kurierzy i kierowcy pracujący dla różnych platform internetowych. Kolejną grupą, która musi poddać się badaniu, są kierowcy, którzy utracili uprawnienia w związku z wykroczeniami drogowymi.

 

Co jeszcze musisz widzieć o psychotestach dla kierowców?

Jeśli wykonujesz u lekarza badania okresowe i uzna on to za konieczne, to może skierować Cię na badania psychologiczne dla kierowców. Testy przeprowadzane są przez psychologa transportu. Sprawdzana jest sprawność psychoruchowa, inteligencja, przebieg procesów poznawczych czy predyspozycje osobowościowe. Kluczowe znaczenie może mieć np. umiejętność reagowania w trudnych i nagłych sytuacjach, a także szybkość tych reakcji.

osoba w białym stroju z dokumentami na podkładce