Kto może ubiegać się o prawo jazdy kat. C?

Prawo jazdy kategorii C przeznaczone dla osób, które chcą mieć dodatkowe uprawnienia do prowadzenia większych pojazdów. Kategoria C pozwala więc na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Kto może ubiegać się o prawo jazdy tej kategorii? Dowiedz się więcej!

Według obowiązujących przepisów, w celu przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C, kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Powinien osiągnąć wiek 21 lat, przy czym można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej. Inną opcją jest rozpoczęcie kursu w wieku 18 lat, tylko jeśli osoba taka już posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej.
  • Powinien posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia aut ciężarowych.
  • Powinien posiadać profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji.

Kolejnym wymogiem, aby móc rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii C, jest posiadanie dokumentu zaświadczającego, że osoba zdała już egzamin na prawo jazdy kategorii B. Warto również zaznaczyć, że chcąc wykonać uprawnienia do prowadzenia pojazdów z kategorii C+E, oraz aktualne prawo jazdy kategorii B.

 

Jakie są wymagania na prawo jazdy kat. C?

Przy kategorii C dopuszczalne jest kierowanie pojazdem, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t oraz przyczepy lekkiej, to jest takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. Dlatego też każda osoba, która chce się ubiegać o prawo jazdy kategorii C, powinna również zadbać o odpowiednie orzeczenie lekarskie, które poświadczy o tym, że nie ma się żadnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężkich. Dodatkowo trzeba posiadać orzeczenie psychologiczne, o braku psychicznych przeciwwskazań do zostania kierowcą. Do stworzenia profilu niezbędne jest też posiadanie kolorowej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Z przyznanym numerem PKK oraz numerem PESEL można już przygotowywać się do egzaminu państwowego w wybranej szkole jazdy lub w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

pan w kamizelce i brązowych butach