Na czym polega kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest rodzajem kursu, który przechodzą kierowcy planujący kierować pojazdami ciężarowymi lub autobusami. Wprowadzono ją w 2010 roku, jako zastępstwo za kurs kwalifikacji wstępnej pełnej, ponieważ tego rodzaju kurs zajmował zbyt wiele czasu. Do szkolenia tego typu może podejść każda osoba, posiadająca polskie obywatelstwo i przebywająca w kraju minimum 185 dni w roku, osoba studiująca w Polsce lub obywatel innego kraju, świadczący usługi przewozowe dla firmy posiadającej swoją siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Przeznaczony dla osób posiadających lub starających się o prawo jazdy w kategoriach: C, C+E, D, D+E, które ukończyły 21 lat.

 

Na czym polega kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs wstępnej kwalifikacji przyspieszonej polega na uczestnictwie w odpowiednich zajęciach teoretycznych i praktycznych. Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się ze 130 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych, czyli indywidualnej jazdy w ruchu drogowym. Czas trwania takiego kursu wynosi 20 dni. Aby wziąć udział w takiej kwalifikacji należy uiścić odpowiednie opłaty i dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie. Po ukończonym kursie należy zdać egzamin. Jego termin można ustalić dopiero po całkowitym zakończeniu szkolenia. Odbywa się on w ośrodku w którym przeprowadzane były zajęcia. Egzamin złożony jest z 10 pytań specjalistycznych, dobranych do kategorii prawa jazdy, i 20 pytań podstawowych, z ogólnej wiedzy o ruchu drogowym. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje od wojewody zaświadczenie o pozytywnym zakończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, ważne przez pięć lat. Z tego rodzaju zaświadczeniem, badaniem psychologicznym i lekarskim należy udać się do wydziału komunikacji miejskiej. W siedzibie wydziału otrzymamy nowe prawo jazdy, uzupełnione o zakończony kurs i nowe kwalifikacje. Na dokumencie umieszczona jest również data kolejnego szkolenia okresowego.

pan w czapce