Kursy ADR w Centrum Szkolenia Kierowców Rozpęd w Lublinie

Kursy ADR w Lublinie skierowane są do osób, które uczestniczą w procesie przewozu towarów niebezpiecznych. Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie kierowców do egzaminu. Uczestnictwo w szkoleniu jest spełnieniem warunków określonych w aktualnych przepisach prawa – umowie ADR. Zapraszamy na kursy do szkoły Rozpęd.

Głównym warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 21 roku życia i dysponowanie prawem jazdy odpowiedniej kategorii (B lub C). Kierowca po szkoleniu ADR może pracować przy przewozie materiałów niebezpiecznych, czyli stanowiących zagrożenie zarówno dla samych przewoźników, jak i dla otoczenia. Są to na przykład substancje chemiczne lub paliwo w cysternach.

Szkolenia ADR w Centrum Szkolenia Kierowców Rozpęd

Szkolenie ADR kończy się egzaminem. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku wydawane jest zaświadczenie, które jest ważne w krajach, które podpisały konwencję ADR – do krajów tych należy większość państw europejskich – Austria, Belgia, Holandia, Rosja, Niemcy czy Wielka Brytania oraz wiele innych.

Ta międzynarodowa konwencja została podpisana w roku 1954 w Genewie, a w 1975 roku do grupy krajów, które ratyfikowały tę konwencję, dołączyła również Polska.

W naszym Centrum Szkolenia Kierowców Rozpęd oferujemy kurs podstawowy ADR oraz kurs poszerzony o cysterny. W przypadku obu ewentualności zapewniamy fachowe przygotowanie merytoryczne oraz niezwykle cenną wiedzę praktyczną odnośnie przewozu materiałów niebezpiecznych. Kładziemy nacisk na umiejętność radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Jeśli planujesz zdobycie solidnych i niezbędnych kwalifikacji w nowym zawodzie lub chcesz poszerzyć swoje kompetencje o przewóz cysternami, to nie mogłeś trafić lepiej! Szkolenia ADR w naszej szkole to profesjonalizm i rzetelna dawna fachowej wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do kontaktu ze szkołą Rozpęd!

Cennik

NAZWA KURSU CENA (PLN) ILOŚĆ GODZIN
Kurs ADR podstawowy 550 zł 18 h
Kurs ADR podstawowy + cysterny 950 zł 31 h