Szkolenia ADR — Lublin

biała ciężarówka na drodze

Prowadzimy szkolenia ADR w Lublinie. Kursy są skierowane do kierowców, którzy w ramach aktywności zawodowej zamierzają uczestniczyć w przewożeniu towarów niebezpiecznych. Uczestnictwo w szkoleniach umożliwia poszerzenie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie możliwości dotyczących obszaru zatrudnienia, a także poprawę sytuacji finansowej. Większe kwalifikacje to większe zarobki.

 

Kurs ADR — cel i warunki odbycia szkolenia

Kurs ADR ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu, w ramach którego otrzymają oni uprawnienia do przewożenia niebezpiecznych substancji (np. paliwa w cysternach).

Głównym warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 21. roku życia i dysponowanie uprawnieniami do kierowania pojazdem o odpowiedniej kategorii (B lub C). Jeśli jeszcze nie masz niezbędnych dokumentów, sprawdź naszą ofertę. Pomożemy Ci uzyskać prawko na ciężarówkę czy uprawnienia do kierowania pojazdem osobowym o masie całkowitej do 3,5 tony.

Jeżeli masz już stosowne uprawnienia, możesz przystąpić do kursu na prawo jazdy ADR. Kierowca po szkoleniu może pracować przy przewozie materiałów niebezpiecznych, czyli stanowiących zagrożenie zarówno dla samych przewoźników, jak i dla otoczenia. Są to na przykład substancje chemiczne lub paliwo w cysternach.

 

Szkolenia ADR — podstawa prawna

Każde szkolenie ADR w naszej szkole w Lublinie kończy się egzaminem. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku wydawane jest zaświadczenie, które jest ważne w krajach, które podpisały konwencję ADR – do krajów tych należy większość państw europejskich – Austria, Belgia, Holandia, Rosja, Niemcy czy Wielka Brytania oraz wiele innych.

Ta międzynarodowa konwencja została podpisana w roku 1954 w Genewie, a w 1975 roku do grupy krajów, które ratyfikowały tę konwencję, dołączyła również Polska.

 

Szkolenia ADR — kurs podstawowy i rozszerzony

Oferujemy kurs podstawowy ADR oraz kurs poszerzony o cysterny. W przypadku obu zapewniamy fachowe przygotowanie merytoryczne oraz niezwykle cenną wiedzę praktyczną odnośnie do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kładziemy nacisk na umiejętność radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego kursanta, a także przekazywanie wiedzy zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami w przejrzysty sposób.

Jeśli planujesz zdobycie solidnych i niezbędnych kwalifikacji w nowym zawodzie lub chcesz poszerzyć swoje kompetencje o przewóz cysternami, to skontaktuj się z nami. Zapisz się na kurs ADR. Poniżej znajdziesz informacje na temat cen oferowanych szkoleń. Zapraszamy do współpracy.