Kurs ADR – Lublin

biała ciężarówka na drodze

Kursy ADR w Lublinie skierowane są do osób, które uczestniczą w procesie przewozu towarów niebezpiecznych. Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie kierowców do egzaminu. Uczestnictwo w szkoleniu jest spełnieniem warunków określonych w aktualnych przepisach prawa – umowie ADR. Zapraszamy na kursy do szkoły Rozpęd.

Głównym warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 21 roku życia i dysponowanie prawem jazdy odpowiedniej kategorii (B lub C). Kierowca po szkoleniu ADR może pracować przy przewozie materiałów niebezpiecznych, czyli stanowiących zagrożenie zarówno dla samych przewoźników, jak i dla otoczenia. Są to na przykład substancje chemiczne lub paliwo w cysternach.

 

Szkolenia ADR – Lublin

Każde szkolenie ADR w naszej szkole w Lublinie kończy się egzaminem. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku wydawane jest zaświadczenie, które jest ważne w krajach, które podpisały konwencję ADR – do krajów tych należy większość państw europejskich – Austria, Belgia, Holandia, Rosja, Niemcy czy Wielka Brytania oraz wiele innych.

Ta międzynarodowa konwencja została podpisana w roku 1954 w Genewie, a w 1975 roku do grupy krajów, które ratyfikowały tę konwencję, dołączyła również Polska.

W naszym Centrum Szkolenia Kierowców Rozpęd oferujemy kurs podstawowy ADR oraz kurs poszerzony o cysterny. W przypadku obu ewentualności zapewniamy fachowe przygotowanie merytoryczne oraz niezwykle cenną wiedzę praktyczną odnośnie przewozu materiałów niebezpiecznych. Kładziemy nacisk na umiejętność radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Jeśli planujesz zdobycie solidnych i niezbędnych kwalifikacji w nowym zawodzie lub chcesz poszerzyć swoje kompetencje o przewóz cysternami, to nie mogłeś trafić lepiej! Szkolenia ADR w naszej szkole to profesjonalizm i rzetelna dawna fachowej wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do kontaktu ze szkołą Rozpęd!

 

Dlaczego warto zapisać się na kurs ADR dla kierowców?

W naszej szkole w Lublinie zapiszesz się nie tylko na prawo jazdy, ale i na kurs ADR. Kurs ten ma wiele korzyści. Sprawdź, dlaczego warto go podjąć:

  • bezpieczeństwo – kurs ADR dostarcza kierowcom wiedzy na temat przewozu i obsługi niebezpiecznych materiałów, uczestnicy zdobywają informacje na temat właściwego pakowania, oznakowania i postępowania w przypadku wypadku lub awarii,
  • prawo i przepisy – kurs ADR zapoznaje kierowców z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu niebezpiecznych towarów, kierowcy dowiadują się, jakie dokumenty i zezwolenia są wymagane, jakie ograniczenia dotyczą przewozu różnych rodzajów substancji oraz jak postępować zgodnie z prawem,
  • szanse zawodowe – posiadanie certyfikatu ADR może poprawić szanse zawodowe kierowcy; przewożenie niebezpiecznych towarów jest specjalistycznym obszarem i wiele firm logistycznych wymaga, aby kierowcy mieli uprawnienia ADR,
  • świadomość ekologiczna – kurs ADR skupia się również na odpowiedzialnym podejściu do ochrony środowiska naturalnego podczas przewozu niebezpiecznych towarów, uczestnicy kursu dowiadują się o właściwym postępowaniu w przypadku wycieku lub awarii, aby tym samym minimalizować wpływ na środowisko.

Nie zwlekaj dłużej i już dziś zapisz się na kurs ADR do naszej szkoły w Lublinie.