Kursy doskonalenia zawodowego w szkole nauki jazdy w Lublinie

kciuk w górę

Przypominamy, że warsztaty są obowiązkowe. Poniżej zapis Ustawy o Kierujących Pojazdami:

Art.37.1. Instruktor jest obowiązany

przekazywać staroście:

  • numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie- najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć
  • informację o zmianie danych o których mowa w art.33 ust.3 pkt.2-5 w terminie 14 dni od dnia ich zmiany

Corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust.6

Do dnia 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach o których mowa w art. 35 ust.6.

 

Cennik

NAZWA KURSU CENA (PLN) ILOŚĆ GODZIN
TEORIA PRAKTYKA
Szkolenia dla instruktorów 150 zł 10 h 4 h

 

Szkolenia BHP

Zapraszamy Państwa do OSK Rozpęd w Lublinie na szkolenia z zakresu BHP, które są obowiązkowe dla pracownika oraz dla pracodawcy.

Wykwalifikowana kadra, która posiada bogate umiejętności, ale także predyspozycje do przekazywania wiedzy jest naszą najmocniejszą stroną.

Organizujemy szkolenia:

  • wstępne ogólne dla nowo zatrudnionych pracowników
  • okresowe

Dodatkowo oferujemy:

  • szkolenia pierwszej pomocy
  • ocenę ryzyka zawodowego
  • postępowanie powypadkowe
  • kompleksową obsługę firmy w zakresie BHP
  • doradztwo i konsultacje