Kwalifikacje wstępne i okresowe w szkole Rozpęd

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów kwalifikacji wstępnych oraz okresowych, jakie prowadzimy w szkole Rozpęd. Zachęcamy wszystkich kierowców, którzy pragną zdobyć nowe uprawnienia zawodowe i podnieść swoje kwalifikacje na wybranych pojazdach.

Kursy zawodowe i kwalifikacje wstępne pełne i przyspieszone organizujemy w naszym Centrum Szkolenia Kierowców w Lublinie. Zawsze staramy się jak najjaśniej i jak najbardziej wyczerpująco przekazać wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa w trasie oraz rzetelnej wiedzy z zakresu logistyki.

Kwalifikacja wstępna – co to jest?

Konieczność odbycia kursu kwalifikacji wstępnej wynika z przepisów unijnych, które mają za zadanie ujednolicić uprawnienia wszystkich osób pochodzących z krajów UE wykonujących przewóz osób lub rzeczy.

Do takiego kursu może przystąpić każdy, nawet niemający uprawnień, ani niebędący w trakcie kursu na prawo jazdy na ciężarówkę lub autobus. Zwykle jednak z oferty kursów kwalifikacji wstępnej korzystają kierowcy mający już takie uprawnienia lub planujący je uzyskać.

W naszej szkole możesz skorzystać z kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub pełnej. Mogą do niego przystąpić osoby, które ukończyły 21 rok życia i planują rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy kat C, C + E, lub jako kierowca D, D + E po ukończeniu 23 roku życia.

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe

Szkolenia Okresowe Kierowców

Szkolenie Okresowe Kierowców zawiera 35 godzin zajęć, rozłożonych na 5 dni. Tego typu kurs jest odnawialny co 5 lat. Szkolenia okresowe w naszym ośrodku odbywają się co tydzień.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C (po 10.09.2009 r.) lub kategorii D (po 10.09.2008 r.) są zobowiązane odbyć kurs kwalifikacji wstępnej lub przyspieszonej. Po 5 latach, tak jak inni kierowcy, osoby te są zobowiązane odnowić swoje uprawnienia na kolejnym szkoleniu okresowym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kwalifikacji wstępnych oraz okresowych, a także zachęcamy do zapoznania się z cennikiem poniżej!

Cennik

NAZWA KURSU CENA (PLN) CZAS TRWANIA
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C lub D 2500 zł 20 dni
Kwalifikacja wstępna kat. C, C+E lub D, D+E 3000 zł 35 dni
Kwalifikacja okresowa kat. C, C+E lub D, D+E 600 zł 5 dni
Kwalifikacja wstępna uzupełniaj‘ca do kat. D, C, C+E lub D, D+E 1500 zł 15 dni